20-сентябрда Нарын облусундагы инновациялык агро борбордо Эрфольг консалт уюмунун долбоорунун алкагында...

Бул иш-чарага финансы чөйрөсүндөгү кызматтарды жакшыртуу жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча каржы алган Нарын шаарынын жашоочулары катышышты.

Подробнее