20-сентябрда Нарын облусундагы инновациялык агро борбордо Эрфольг консалт уюмунун долбоорунун алкагында фокус-топтук талкуу болуп өттү.

20-сентябрда Нарын облусундагы инновациялык агро борбордо Эрфольг консалт уюмунун долбоорунун алкагында фокус-топтук талкуу болуп өттү.

Бул иш-чарага финансы чөйрөсүндөгү кызматтарды жакшыртуу жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча каржы алган Нарын шаарынын жашоочулары катышышты.

Submit your response

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *