“Жаш Табышкер” сынагынын жеңүүчүлөрүнө грант тапшыруулар улантууда!

“Жаш Табышкер” сынагынын жеңүүчүлөрүнө грант тапшыруулар улантууда!

Бүгүн Ош шаарындагы «Калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү борбору» коомдук фондуна сертификат тапшырылды.

«Калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү борбору» 6 жылдан бери жаштарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды колдоого, алардын чечимдерди кабыл алуу процессине активдүү катышуусун камсыздоого, ошондой эле потенциалын жогорулатууга багытталган билим берүү программаларын жана долбоорлорун ишке ашырып келет.

Долбоордун жыйынтыгында, уюштурулган окутуулардын натыйжасы менен жаштар:
✅кичи ишмердүүлүктү пландаштыруу
✅️идеяларды ишке ашыруу ыкмаларын өздөштүрүү
✅Даяр буюмдарды сатуу ыкмаларын, бизнес структуралар менен кызматташуу жолдорун үйрөнүшөт.

Уюмубуздун атынан «Калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү борборунун» ишмердүүлүгүнө мындан аркы ийгиликтерди каалайбыз жана Ош облусунун агросекторун өнүктүрүү багытында тыгыз кызматташууга үмүттөнөбүз!

Долбоор Enactus Кыргызстан тарабынан Европа Биримдигинин “Демократияны өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо” программасынын каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда.
___

Сегодня в г. Ош состоялось вручение сертификата ОФ «Центр развития и защиты уязвимых групп населения».

«Центр развития и защиты уязвимых групп населения» на протяжении 6 лет реализует образовательные программы и проекты, направленные на поддержку молодёжи и людей с ОВЗ, обеспечение их активного участия в процессе принятия решений, а также повышение их потенциала.

В рамках «Жаш Табышкер» центр планирует запустить проект «Ийгиликке кадам» в Кара-Кулжинском районе Ошской области.

По итогам, участники проекта научатся:
✅️бизнес-планированию
✅️реализации идей
✅️освоят навыки продажи готовых продуктов
✅познают способы сотрудничества с бизнес-структурами.

Желаем «Центру развития и защиты уязвимых групп населения» дальнейших успехов в их деятельности и надеемся на плотное сотрудничество в направлении развития агросектора Ошской области!

Проект реализуется Enactus Kyrgyzstan при финансовой поддержке программы Европейского Союза по развитию демократии и защите прав человека.

Submit your response

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *